Sobre AdMAmor de Madre és una editora de Barcelona especialitzada en objectes per a la llar. Oferim solucions contemporànies als problemes domèstics de tota la vida.

Pensem i dissenyem cada peça seguint un procés creatiu propi que es recolza en quatre pilars bàsics: llibertat, coherència, simplicitat i funció. Treballem amb materials nobles i ens preocupa el medi ambient.

Des del 2006, Amor de Madre, sota la direcció del dissenyador Ernest Perera, pareix objectes per a la casa i per a qui l'habita. Els creem empesos per la força de l'amor: l'amor vers la feina, la terra, la família, les nostres parelles...

I de tot plegat surten uns objectes que aporten una nova mirada, plantegen solucions enginyoses, ens faciliten el dia a dia i sovint compten amb un punt d'humor. Són objectes útils, atemporals, sense additius, que cerquen la qualitat i el respecte al material.

Ens agrada que la honestedat i l’autenticitat es reflecteixin a cada nou producte que dissenyem, ens agrada el surf, la cervesa i la bona teca, i estimem els objectes que venem perquè els hem parit nosaltres!

Sex, Objects and Rock&Roll!

Graphic design: Gerard Marín